Учим за гората

21.03.2012 22:49

   

 

НУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – НОВА ЗАГОРА

Дейности, посветени на Седмица на гората

02  –  06 април  2012 година

снимки

   И през учебната 2011-2012 година учениците и учителите от НУ „Л.Каравелов” – гр.Нова Загора продължиха да работят по програма „Учим за гората”.

     Във връзка със седмицата на гората от 02.04 до 06.04.2012г. бяха проведени редица дейности, обединени под  мотото  „Гората за децата”.

      Участниците в СИП „Екология”, с ръководители г-жа Добрина Овчарова и г-жа  Виолета Цветанова , участваха в акция за залесяване  на училищния еко- парк и пролетно почистване на  двора на училището.Бяха измерени и окопани дръвчета,засадени в предишни подобни акции.

Редовно  обогатяваме  еко-къта „Приятели на гората” ,който се намира във фоаето на училището.

Активно се включихме и в инициативата под наслов „Да спасим дърво”.Изписаните  листи  хартия и тетрадки се събират ,разделно от останалите отпадъци, в специални контейнери.

    В  часовете по  Човекът и природата учениците изготвиха постер „ Учим за гората”, с чиято помощ се запознаха с различните дървесни видове, както и с  видовете гори.Те осъзнаха необходимостта от разумно използване на горските ресурси и опазване на екосистемата.

     Проведе се конкурс за изготвяне на био-пано от семена и билки.Участваха учениците от цялото училище,а най-добрите произведения бяха подредени на изложба,в чието откриване се включиха децата от СИП”Екология” и ДВГ „Щурче”.

     Третокласниците , с класен ръководител г-жа Добрина Овчарова, работиха по проект „В горския град”.Те  рисуваха по едноименната книга на Веса Паспалеева, а после изработиха постери.В произведеният на децата се усещаше положителната енергия,с която ни зарежда  гората, спокойствието и свободата,която тя може да ни предложи.

     Децата   обновиха и обогатиха училищното  табло „Билките – полезни  и  необходими”, а в часовете по Човекът и природата изготвиха  постери за гъбите в нашите гори, като се акцентира  върху опасностите,които ни дебнат  при брането и употребата им.

       В обявения  общоучилищен конкурс за рисунка на тема „Гората – извор на здраве и красота, се включиха учениците от всички класове, а най –добрите произведения бяха изложени  във фоаето на училището.

    

 

*************************************************************************************************************************************************

НУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – НОВА ЗАГОРА

ПРОГРАМА „УЧИМ ЗА ГОРАТА”

Дейности, посветени на Седмица на гората

снимки...

    И през учебната 2010-2011 година учениците и учителите от НУ „Л.Каравелов” – гр.Нова Загора продължиха да работят по програма „Учим за гората”.

    Във връзка със седмицата на гората от 04.04 до 10.04.2011г. бяха проведени редица дейности, обединени под мотото „Гората за хората”.

Участниците в СИП „Екология”, с ръководители г-жа Добрина Овчарова и г-жа  Виолета Цветанова, участваха в акция за залесяване на училищния еко парк и пролетно почистване на двора на училището. Бяха измерени и окопани дръвчета, засадени в предишни подобни акции.

Редовно се обогатява и екокъта „Приятели на гората”, който се намира във фоайето на училището.

Активно се включихме и в инициативата под наслов „Да спасим дърво”, като предадохме  хартия за вторични суровини. Изписаните листи  хартия и тетрадки се събират разделно от останалите отпадъци в специални контейнери.

     В часовете по Човекът и природата учениците изготвиха постер „ Учим за гората”, с чиято помощ се запознаха с различните дървесни видове, както и с видовете гори. Те осъзнаха необходимостта от разумно използване на горските ресурси и опазване на екосистемата.

Проведе се конкурс за изготвяне на био-пано от семена и билки. Участваха учениците от цялото училище, а най-добрите произведения бяха подредени на изложба,в чието откриване се включиха децата от СИП”Екология” и ДВГ „Щурче”.

    Целогодишно се работи и по темата „Еко-фото-улов”. По улиците и в градския парк децата снимат  дърветата , регистрират промените, които настъпват през различните сезони.

    Третокласниците, с класен ръководител г-жа Добрина Овчарова, работиха по проект „В горския град”.Те рисуваха по едноименната книга на Веса Паспалеева, а после изработиха постери. В произведеният на децата се усещаше положителната енергия, с която ни зарежда гората, спокойствието и свободата, която тя може да ни предложи.

Какви дейности предвиждаме за Седмицата на гората през 2012г.?

    Ще продължим акцията под надслов „Да си подарим глътка кислород и красота” – за залесяване, окопаване, почистване и измерване на дръвчетата в еко-парка на училището.

    Децата ще  обновят и обогатят училищното  табло „Билките – полезни и необходими”, а в часовете по Човекът и природата ще изготвят постери за гъбите в нашите гори, като се акцентира и върху опасностите, които ни дебнат  при брането и употребата им.

    Предвиждаме да се създаде и поддържа „Кът на приятелството”, както и среща с представител на Горското стопанство – гр.Нова Загора.

Ще се обяви общо училищен конкурс за рисунка на тема „Гората – извор на здраве и красота, а по класове ще проведем рецитал „Горо ле, горо, зелена”.